Henvendelsesårsager


Hvorfor Psykoterapi

Der er mange forskellige henvendelsesårsager til psykoterapi. Gennem vores liv møder vi af og til   svære og smertefulde perioder. Nogle gange kan det føles ganske overvældende og uoverskueligt, hvilket kan give sig udslag i, at du, som en sund og helt naturlig reaktion, vil kunne opleve at føle dig afmægtig og modløs. Du kan for eksempel overmandes af følelser som: Frustration, frygt, angst, desperation, håbløshed, modløshed, ensomhed, tomhed, vrede, sorg.

Det kan være både utroligt tungt, skræmmende, og ensomt at bære sådanne følelser alene.
Du kan opfatte dig selv, som kørt fast, som ude af stand til selv at kunne finde vej videre.

Forskellige henvendesleårsager:

Du kan være ramt af stress og/eller udbrændthed, tristhed og/eller depression. Du kan være begrænset af forskellige former for angst, så som: Fobier, eksamensangst, panikangst, generel angst eller andet. Du kan lide under usikkerhed, mindreværdsfølelse og manglende selvtillid.
Se mere om disse henvendelsesårsager her: Stress   Angst   Depression   Eksamensangst
Du kan være i sorg, efter at have lidt et stort tab, eller du kan have oplevet noget chokerende og traumatisk.
Du kan føle dig fanget af fortiden, have svært ved at bryde hensigtsmæssige mønstre og vaner. Måske er henvendelsesårsagen en form for afhængighedsproblematik.
Du kan være i et opslidende parforhold, hvor det føles som om, du har prøvet alt, og alligevel føler dig ude af stand til at kunne ændre de destruktive mønstre.
Se mere om disse henvendelsesårsager her: Parforhold   Kvinder i destruktive parforhold
Hvilket problem du end kæmper med, kan du have svært ved selv at skabe og opnå forandring, tilfredshed, ro, orden, fred, tryghed, anerkendelse, accept, kærlighed og lykke.
Jeg modtager klienter med mange forskellige henvendelsesårsager. Du er naturligvis velkommen med lige præcis det, der er vigtigt for dig.

Nedenfor er blot en række eksempler på henvendelsesårsager:

Parforholdsproblemer

Skilsmisse

Lav selvværdsfølelse

Job relaterede problemer

Stress
 
Angst
 
Depression
Barndomstraumer
Panik angst
 
Fobier

Relationsvanskeligheder

Valgsituationer

Livskriser

Identitetskriser

Spiseforstyrrelse/Overspisning

Sorg

Tab

Svigt

Chok/traume

Psykosomatik

Selvudvikling
Henvendelsesårsager

Psykoterapeut Vibe Korsgaard