Metoder


Metoder der anvendes i terapien

I mit arbejde som psykoterapeut anvender jeg flere forskellige terapeutiske tilgange og metoder. Oftest arbejder jeg udfra procesorienteret psykoterapi. 

Det er min erfaring at Procesorienteret psykoterapi er en af de metoder , der bidrager aller mest til en fuldkommen accepterende atmosfære, en åben, imødekommende og anerkendende tilgang samt et tempo og en rute, der leder dig som klient præcis derhen, hvor det giver mening og forløsning for dig at være.
Sammenlignet med andre metoder, er det er en meget blid, nænsom og opbyggende form for terapi, der via samtale, altid tager udgangspunkt i der, hvor du er lige nu og som fuldstændig automatisk tilpasser sig dine specifikke problemer og behov.
Som uddannet ID – psykoterapeut har jeg både personlig, praktisk og teoretisk viden om og erfaringer med at arbejde på 7 forskellige psykologiske niveauer: Adfærdspsykologisk, kognitivt, systemisk, psykodynamisk, eksistentielt, humanistisk og spirituelt. Dette sikrer, at jeg gennem dine processer er i stand til at følge med dig på alle niveauer, at jeg hele tiden har et overblik over, hvilket område du befinder dig på, samt en forståelse for hvad det handler om, hvad du gennemlever og hvad du har brug for.
Læs mere om ID-psykoterapeut uddannelsen her: ID-psykoterapeut
Der er ubeskriveligt mange forskellige former for processer. Nogle mennesker arbejder mest i billeder, andre i kropsfornemmelser, ord, stemmer, eller noget helt syvende. Nogle gange leder processen tilbage til barndomsstof andre gange ikke. Af og til arbejdes der med chok og traumer. Andre gange med tankemønstre og overbevisninger.
En gennemført proces vil altid fører til en større indsigt samt en følelse af ro, en energiafbalancering, samt en varig forløsning og forandring.
Læs mere om metoden her: Procesorienteret psykoterapi
 

Herunder en liste over andre metoder jeg oftest inddrager:

Samtaleterapi

Voice-dialogue
Krops- og energiarbejde

Familieopstilling

Drømmearbejde

Tegneterapi

SE- metoden
Metoder anvendt i psykoterapi

Metoder anvendt i psykoterapi